3DMeasure

Mesurar qualsevol tipus d’objecte en Revit® dins de vistes 3D. Les mesures es poden realitzar per punts o per arestes. La informació retornada inclou la longitud del segment, les coordenades de cada punt i la diferència entre cada parell de coordenades (Delta X, Delta Y i Delta Z).

El que diu la comunitat