LeGen

Genera automàticament vistes de llegenda en Revit® usant els colors (i dades) dels filtres aplicats a una vista.