Documentació de PlotMan

Aplicació per software AutoCAD® d’Autodesk®, per generar PDFs d’un o molts DWGs de manera fàcil, ràpida i intuitiva.

Casos pràctics

Primera edició: Novembre 2019.

Introducció

Quant a

La metodologia d’impressió de PlotMan es simple:

 1. Seleccionar el bloc o referència caixetí que delimiten un pla.
 2. Seleccionar el mida del paper, plumilles i qualitat del PDF.
 3. Imprimir

Interfície gràfica

La interfície de PlotMan es el mes intuïtiva possible per així facilitar la seva utilització i configuració inclòs en els cassos més especials.

Utilitzant PlotMan

Per executar PlotMan, escrivim PlotMan a la línia de comandaments d’AutoCAD.

És necessari tenir un fitxer obert.

S’obrirà la següent finestra:

plotman_01.png

Aquesta finestra conté les opcions més comuns, així com el Menú Configuració i la opció Diverses mides de paper que donen pas a les configuracions menys freqüents.

Exemple d’ús bàsic

L’ús habitual del PlotMan és:

 1. Afegir tots els fitxers que necessitem
 2. Seleccionar el bloc del caixetí (automàtic si ja s’ha utilitzat anteriorment el bloc del caixetí)
 3. Comprovar la Plumilla
 4. Comprovar la Qualitat del PDF
 5. Comprovar el Format del paper de creació del PDF
 6. Comprovar el tipus d’arxiu de PDF de sortida
 7. Comprovar l’ordre de les presentacions
 8. Comprovar la ruta on es guardaran els PDF
 9. Imprimir

PlotMan te memòria i recorda les últimes opcions seleccionades.

Part central

Aquesta part central de la finestra conté una taula on es llisten els fitxers carregats, un per fila.

Les columnes de la taula ens mostren el Nom i la Ruta de cada fitxer.

 • Fent click sobre les capçaleres de cada columna, es poden ordenar els
 • fitxers per aquesta columna.
 • Arrossegar files permet reordenar els fitxers a voluntat.

Sota la taula central, un text indica quants fitxers s’imprimiran.

plotman_02.png

Afegeix / Elimina / Imprimir / Seleccionar

Tenim dues maneres per afegir els diferents muntatges que volem imprimir:

 • Arrossegant des de l’explorador directament a centre de la finestra.
 • Usant el botó Afegeix que obrirà l’explorador de fitxers.
 • Es poden seleccionar múltiples fitxers usant les combinacions CTRL + CLICK iSHIFT + CLICK.
 • CTRL + CLICK afegeix la fila clicada a la selecció. SHIFT + CLICK S’afegeix a la selecció totes les files des de l’actual, fins a la fila clicada.

Si volem eliminar algun dels muntatges afegits, seleccionem el nom de el fitxer de la llista i fem servir el botó Elimina .

Quan haguem acabat la configuració de tota l’aplicació farem servir el botó Imprimir i es començaran a generar els PDF al directori que hem inclòs en Selecciona .

plotman_03.png

Bloc de caixetí

En afegir els fitxers a PlotMan , es carregaran tots els noms dels blocs i referències externes al menú desplegable, on seleccionarem el caixetí que necessitem.

Aquest menú desplegable permet seleccionar múltiples blocs, permetent imprimir amb diferents formats de caixetí al mateix temps.

 • És possible escriure manualment el nom dels blocs (O copiar i enganxar text).
 • A la primera execució de PlotMan, els blocs s’ordenaran alfabèticament.
 • En posteriors execucions de PlotMan, els blocs que s’han utilitzat prèviament sortiran més amunt al menú desplegable.
 • En el desplegable és possible seleccionar * \ * Zoom Extents \ * que en lloc d’usar blocs com a delimitador pla, imprimeix tota l’àrea de dibuix de totes les Presentacions o Layouts en els fitxers DWG.

plotman_04.png

Plumilla / CTB

En aquest desplegable es seleccionarà el fitxer CTB (o STB) que defineix les plomilles per al conjunt de fitxers DWG. Per defecte està seleccionat monochrome.ctb.

 • Fer clic sobre el llapis a la dreta el desplegable obre un diàleg per editar el fitxer CTB o STB.
 • Si no trobem el CTB / STB al desplegable, s’haurà d’afegir a la carpeta de PlotStyles d’AutoCAD.

plotman_05.png

Qualitat

En aquest desplegable es pot seleccionar la qualitat d’impressió del PDF. És possible escriure qualsevol valor, però es recomana utilitzar un dels valors per defecte: * 1200 dpi (alta resolució) * 600 dpi (mitjana resolució) * 300 dpi (baixa resolució)

plotman_06.png

Paper

En aquest desplegable es selecciona la mida del paper a què s’ajustarà l’àrea d’impressió definida pel caixetí.

Les mides de paper que vénen configurats per defecte són: A0,A1, A2,A3, A4,ANSI B, ANSI d.

És possible utilitzar mides de paper personalitzat. Més informació al respecte a Configuració: Visualització avançada .

plotman_07.png

Diverses mides de paper

Aquesta opció permet crear múltiples configuracions de mides de paper i relacionar-los amb diferents plomes / CTB.

Quan selecciones Diverses mides de paper s’activa una pantalla que ens permet seleccionar diferents tipus de paper i això generarà un PDF diferent per a cada tipus de paper.

També ens permet modificar la Plumilla / CTB seleccionada per a cada tipus de paper.

 • Quan utilitzes Diverses mides de paper, els desplegables de Plumilla / CTB i Paper es desactivaràn i es farà servir aquesta finestra.
 • Si hi ha una única mida de paper seleccionat, els desplegables Plumilla / CTB i Paper es tornen a activar.

plotman_13.png

Generar un …

En aquest apartat seleccionem el format PDF que generarem:

 • Arxiu per plànol: El programa ens generarà un PDF per cada bloc o referència que detecti, es trobi dins l’espai model o en les presentacions.

Si s’imprimeix amb * Zoom Extents * activat, es generarà també un PDF de l’espai model i un de cada presentació.

 • Arxiu per DWG: El programa ens generarà un PDF de cada fitxer afegit amb tantes pàgines com presentacions o blocs tingui cada fitxer.

 • Arxiu únic: El programa ens genera només un PDF amb tantes pàgines com presentacions o blocs tinguin els diferents fitxers. Aquest PDF tindrà el següent nom plotman_project.pdf

Aquest apartat també conté la casella Amb info. de capes que determina si els PDF generats contindran tota la informació de capes dels DWG.

plotman_08.png

Ordre de presentacions

En aquest apartat seleccionem l’ordre d’impressió de les presentacions en la creació dels PDF. És especialment rellevant en les maneres Arxiu per DWG i Arxiu únic .

Les opcions són:

 • Esquerra a dreta: Imprimirà en l’ordre de les pestanyes de presentació dins d’AutoCAD.

 • Alfabètic: Imprimirà en l’ordre alfabètic del nom que continguin les pestanyes de presentació dins d’AutoCAD.

Aquest apartat també conté la casella Invertir que indica si l’ordre escollit s’aplicarà a l’inrevés.

plotman_09.png

Pantalla de resultats

Un cop acabat el procés de generació dels fitxers PDF, apareixerà una finestra de Resultats PlotMan .

Aquesta finestra conté tres columnes amb una fila per fitxer processat i les següents columnes.

 • Status on si hi ha hagut algun error ens indicarà el tipus d’error.
 • Nom de fitxer iDirectori serveixen per identificar el fitxer en qüestió.
 • Si la columna Status està buida, vol dir que tot ha anat bé.
 • Si per contra hi ha algun text, aquest explicarà el tipus d’error que ha passat al generar el PDF.
 • Cas típic: Caixetí no trobat , significa que no s’ha creat cap PDF degut a que el DWG no contenia el caixetí/bloc seleccionat. Això pot passar si no s’han seleccionat tots els blocs o referències de caixetí o si es va afegir un fitxer que no conté un plànol com podria ser el cas d’una referència externa.
 • En el cas d’haver errors, també s’obre un bloc de notes amb les rutes i els missatges d’error.
 • L’enviament de missatge d’error, juntament amb el fitxer DWG pot ajudar a solucionar l’error en versions futures.

plotman_10.png

PlotMan Configuracions Avançades

Les configuracions avançades són potents però se solen canviar amb poca freqüència. Per això es troben sota el menú Configuració .

Les opcions avançades són:

Opció avançada Valor per defecte
Vista avançada desactivada
Processar text àrab Desactivada (*)
Transparències activada
Gruixos de línia activada
Utilitza plumilles activada
SHX en comentaris activada
Opcions d’idioma Com el sistema

(*) Processar text àrab s’activa automàticament quan detecta text àrab a qualsevol dels fitxers processats. Més informació a Processar text àrab .

plotman_11.png

Vista avançada

Per defecte està desactivada. Quan s’activa, apareixen noves opcions de configuració:

A la taula central apareixen tres columnes: Bloc de caixetí , Qualitat i Configuració de paper . Aquestes columnes estan inicialment buides.

Si aquestes tres columnes estan buides per a un fitxer, es faran servir els valors que estan seleccionats en la Part superior de la interfície.

Quan selecciones Aplicar a files, la configuració a la Part superior de la interfície, es guardarà a les files que estiguin seleccionades. A partir d’aquest moment, la configuració de la Part superior de la interfície només afectarà les cel·les buides.

Quan selecciones Carregar de fila, es carrega la configuració de la fila seleccionada a la taula central a la’ Part superior .

Per tornar a canviar la configuració d’una fila, cal tornar a utilitzar Aplicar a files.

plotman_12.png

Processar text àrab

A causa d’una limitació d’AutoCAD, quan s’imprimeix amb transparències el text àrab es pot veure afectat modificant el text.

Per eliminar aquest problema afegim aquesta opció que reemplaça els textos * In-situ * i únicament per a la impressió. Això produeix un resultat llegible però d’aspecte lleugerament diferent.

Text original Impressió amb transparències Impressió amb aquest mètode
الحكومي ا ل ح ك و م ي الحكومي
التعاونى ا ل ت ع ا و ن ى التعاونى

Aquesta opció està sempre disponible però només s’activa automàticament si es detecta text en àrab i les transparències estan activades.

Transparències

Per defecte activat. Determina si es faran servir els valors de transparència de capes i objectes. Si està desactivat, tots els objectes seran opacs.

Gruixos de línies

Per defecte activat. Determina si es tindrà en compte el valor de línia de dibuix definit pel Plotstyle. Quan es desactiva totes les línies s’imprimeixen sense gruix de línia.

Utilització de Plomilles

Per defecte activat. Determina si es faran servir les plomilles / CTB / STB que s’hagin seleccionat. Quan es desactiva, ja no serà possible seleccionar plomilles i el PDF es generarà usant els mateixos colors que AutoCAD.

SHX en comentaris

Aquesta opció permet la recerca de text dins del PDF resultant però també incrementa la mida de l’arxiu.

Per defecte està sempre desactivat però el podem activar a voluntat.

En versions anteriors a AutoCAD 2016 SP1 aquesta opció no està disponible i els textos mai es guarden com a comentaris.

Millores integrades en PlotMan

Missatges de Feedback

En cas d’error en l’execució per fallada de el programa s’activarà una finestra, on l’usuari pot explicar en quin punt del procés, el programa ha deixat de funcionar, i els nostres tècnics rebran aquesta comunicació per solucionar el problema.

plotman_18.png

Exemple comparatiu entre el mètode convencional d’impressió i PlotMan

Si tenim un fitxer i desitgem imprimir-lo en PDF amb el mètode convencional hem de:

 1. Obrir el fitxer a imprimir

 2. Seleccionar Print

 3. Configura la pàgina d’impressió:

plotman_14.png

 1. Click a OK

Fins aquí el procés és relativament senzill.

Ara bé, si es vol imprimir més d’un layout des d’un mateix fitxer i que tingui la mateixa mida de fulla, el procés és una mica més llarg.

Una de les maneres en què es pot fer això és:

 1. Obrir el fitxer a imprimir

 2. Seleccionar Print

 3. Configura la pàgina d’impressió:

plotman_14.png

 1. Click a OK.

 2. En cada un dels layout que es desitja imprimir, s’ha de seleccionar la mateixa configuració de pàgina.

Una altra manera és:

 1. Obrir el fitxer a imprimir

 2. Confirmar que tots els fitxers que es volen imprimir tenen la mateixa configuració de pàgina: - Mateix UCS - Unitats. - Propietats de les finestres. - Etc.

 3. Seleccionar Print

 4. Configurar la pàgina d’impressió:

plotman_14.png

 1. Seleccionar Publish

plotman_15.png

 1. Click a Publish

Si a més es vol generar els PDF des de diversos fitxers amb un o més layout, s’ha de repetir el procediment anterior, només que aquesta vegada s’han de carregar a la finestra de Publish, tots els fitxers i eliminar de la finestra central cadascun dels fulls que fan referència als models.

Addicionalment, si es vol que els arxius en PDF que siguin de diferents mides de paper (A1, A2, etc.), s’ha de repetir tot el procés descrit anteriorment per a cada mida de paper requerit, generant per a cada un, una configuració de pàgina específica.

Aquests són els procediments comuns que porta el AutoCAD per a la impressió de fitxers en PDF, però són molt molestos, a causa de la gran quantitat de paràmetres que cal contemplar.

PlotMan:

 1. Obrir un fitxer (.dwg) qualsevol.
 2. Trucar a la comanda PlotMan.
 3. Carregar el (els) fitxer (s) que es volen imprimir i procedir amb el procés descrit inicialment: - Definir el bloc de la caixa. - Definir el tipus de plomilla. - Qualitat de l’arxiu resultant. - Indicar si es vol un únic arxiu en PDF o un PDF per fitxer o un PDF per pla. - Seleccionar la mida de paper de el PDF (pot ser un o diversos a el mateix temps). - etc.
 4. Click a imprimir.

Amb PlotMan, no només es redueix el temps d’execució d’una impressió en massa, sinó que a més redueix la possibilitat d’errors, ja que, només s’utilitza el quadre de diàleg.