Vacant

Enginyer/a Jr. planificació de xarxes (models matemàtics)

Tipus de contracte: de durada determinada

Ubicació: Barcelona

No disponible Aquesta vacant ja ha estat coberta, comprova la llista de vacants.

Es requereix professional d’enginyeria superior per tal de participar en la redacció de plans director de xarxes hidràuliques urbanes d’abastiment emprant models matemàtics.

Estudis: Enginyeria de camins, canals i ports (grau + màster) o grau en enginyeria civil

Experiència: 0-3 años

Sou: a convenir

Permís de conducció: B - Turismes

Idiomes:

  • Castellà
  • Molt valorable català
  • Valorable anglès

Coneixements de software:

  • Coneixements de software de modelització de xarxes a pressió (Epanet, InfoWorks WS, WaterCad, Synergee, …)
  • Coneixements de software GIS (ArcGIS, Mapinfo, …)

Coneixements de software addicionals:

  • Coneixements de software de modelització de xarxes de llàmina lliure (SWMM, InfoWorks CS, SewerGems, …)
  • Coneixements bàsics de planificació urbana