Dynamo per a Revit® és una eina molt potent que ens pot ajudar
molt en el dia a dia i servir com a porta d’entrada per a millorar les nostres
perspectives laborals.
Per la seva potència, començar a usar aquestes eines pot ser quelcom aclaparador;
però amb una mica d’acompanyament, sempre és més fàcil!

Per a fomentar una comunitat vibrant i heterogènia en la indústria de AEC (Architecture, Engineering & Construction),
volem dictar una sèrie de cursos gratuïts de Dynamo,
el primer únicament per a dones.

read more