AttMan

Edició de blocs amb atributs de text de DWG’s amb Excel.

PlotMan

Generador de PDF en massa d’un o més DWG.

RefMan

Administrador de referències externes de CAD.

PSED

BIM Property Set Editor for Civil3D®.

3DMeasure

Measure in 3D for Revit®.

LeGen

Legend Generator for Revit®.

SectionCreator

Create sections on the fly for Revit®.

Sheeets

Sheet Duplicator for Revit®

OverRide

Manage graphic overrides in Revit®.

Holmes

Find hidden elements in Revit®

CommandFinder

A Command Line for Revit®.

pdf2img

Generador de JPG en massa d’un o més PDF.

Heimdallr

Automation and Testing Suite for documentation (DWG, RVT,..)