AttMan

Edició de blocs amb atributs de text de DWG’s amb Excel.

PlotMan

Generador de PDF en massa d’un o més DWG.

RefMan

Administrador de referències externes de CAD.

PSED

Editor BIM de Property Sets per a Civil3D®.

3DMeasure

Mesurar en vistes 3D per a Revit®.

LeGen

Generador de Llegendes per a Revit®.

SectionCreator

Crear vistes de secció fent clic sobre una cara per a Revit®.

Sheeets

Duplicador de plànols per a Revit®

OverRide

Gestiona modificacions gràfiques en Revit®.

Holmes

Troba elements amagats en Revit®

CommandFinder

La Línia de Comandes per a Revit®.

QuickFamily

Quick Family maker for Revit®

DynaOne

Run a Dynamo script on multiple Revit® files.

pdf2img

Generador de JPG en massa d’un o més PDF.

Heimdallr

Automation and Testing Suite for documentation (DWG, RVT,..)