DynaOne

Executa una rutina de Dynamo en múltiples fitxers de Revit®. Registra i exporta Advertiments, Errors i Outputs per cada fitxers. Suporta fitxers de projecte, família i plantilles.