PSED

Selecciona, filtra i edita Property Sets en objetes BIM directament en Civil3D®, sense necessitat d’exportar a IFC.