SectionCreator

Plugin per a Revit® que permet crear vistes de Secció simplement seleccionant una cara planar en el model. La vista creada serà paral·lela a la cara seleccionada.