Quant a

El nostre equip

Camilion Consulting and Development és una empresa de nova creació formada per professionals de diferents sectors, interdisciplinaris, amb coneixements sòlids i experiència consolidada que proporcionen potència i projecció professional.

Missió

Ajudar a tancar la bretxa entre el sector de les Tecnologies de la Informació i el de la Enginyeria per tal de facilitar l’execució de projectes que beneficiïn a la societat.

Visió

 • Establir amb els nostres clients una relació de confiança, ètica i professional, a través d’una comunicació directa i fluïda
 • Comprendre eficaçment les seves necessitats
 • Oferir una resposta ràpida, àgil i eficaç
 • Seleccionar els professionals més adients
 • Integrar els coneixements transversals de l’equip
 • Crear o facilitar solucions tècniques funcionals, pràctiques i innovadores
 • Contribuir a que els projectes dels nostres clients assoleixin els seus objectius
 • Formar part de l’equip dels nostres clients
 • Incrementar la productivitat en reduir el temps humà dedicat a tasques repetitives

Valors

 • Coneixement: compartim la nostra experiència, coneixement i recursos amb els nostres clients per tal de fer front als reptes presents i futurs.
 • Innovació: apostem per la innovació com a fet diferencial per tal de millorar el rendiment dels nostres professionals, dotant-los d’eines i consell continu per tal d’optimitzar les tasques a realitzar.
 • Equip: ens integrem a les diverses disciplines i equips dels nostres clients amb la intenció de que ens considerin part del seu equip.
 • Família: ens preocupem per les persones i confiem en el seu potencial i els donem suport ajudant a que aconsegueixin els seus objectius, tant a la feina com a la vida.